top of page
zielarz-fitoterapeuta, kurs zawodowy, numer zawodu: 323012

zielarz-fitoterapeuta, kurs zawodowy, numer zawodu: 323012

Zawód Zielarz-Fitoterapeuta

Zawód Zielarz-Fitoterapeuta jest od kilku lat w Polsce prawnie uregulowany przez Ministerstwo i zaliczany do średniego personelu do spraw zdrowia, obok innych zawodów medycznych..

Dz.U.2014.1145, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.)

W klasyfikacji zawodów i specjalności zielarz-fitoterapeuta znajduje się w grupie 3, podgrupie: 32 Średni personel do spraw zdrowia wraz z zawodami medycznymi jak: farmaceuci, elektroradiolodzy, analitycy medyczni, ortopedzi, farmaceuci, dentyści, dietetycy, protetycy słuchu czy technicy żywienia.

 

 

 

Zawód Zielarz-Fitoterapeuta

Opis pracy:

Zielarz-fitoterapeuta wykorzystuje wiedzę z zakresu farmakognozji, botaniki, dietetyki i suplementacji. Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety. We współpracy z farmaceutami i lekarzami określa dawkowanie preparatów sporządzonych z ziół, zna wskazania oraz przeciwwskazania ich zastosowań oraz interakcje z produktami leczniczymi. Zna działanie substancji czynnych w leczeniu, takich jak: alkaloidy, saponiny, olejki eteryczne, gorczyce, garbniki, śluzy, flawonoidy i inne.

Zawód zielarz-fitoterapeuta wymaga dobrej orientacji w obszarach powiązanych z medycyną, dietetyką i suplementacją, a także w wynikach najnowszych badań w zakresie ziołolecznictwa, diagnozy i leczenia.

 

Sposoby wykonywania pracy:

Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła i rośliny lecznicze, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

 

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • weryfikowanie surowców roślinnych pod kątem zawartości i składu ilościowego i jakościowego związków czynnych, np.: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych,
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów,
 • doradzanie w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów zgodnie z kondycją psychosomatyczną pacjenta,
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

(...)

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie współpracy z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia oraz przetwórstwa i dystrybucji ziół

Z7 Podejmowanie współpracy z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia

WIEDZA – zna i rozumie:

 • Zasady współpracy pomiędzy przedstawicielami medycyny konwencjonalnej a zielarzem-fitoterapeutą;
 • Pojęcie profilaktyki zdrowotnej;
 • Zasady kompleksowej opieki w poszczególnych jednostkach chorobowych;
 • Reguły wynikające z uprawnień zielarza-fitoterapeuty.

 

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budować dobry kontakt poprzez diagnozę i analizę wzajemnych relacji, uzgadnianie oczekiwań, ustalenie jasnych reguł współpracy;
 • Wypracowywać i stosować w praktyce współpracę prowadzącą do zintegrowanego działania;
 • Określać granicę kompetencji i zadania zawodowe w drodze współpracy z innymi przedstawicielami medycyny, bez podważania lekarskich diagnoz i sposobów leczenia;
 • Upowszechniać prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia poprzez odpowiednie nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną i prawidłową suplementację.

 

Z8 Podejmowanie współpracy z przedstawicielami firmom zajmującymi się przetwórstwem i dystrybucją produktów zielarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

 • Sposoby współpracy z przedstawicielami producentów i dystrybutorów wyrobów zielarskich, suplementów diety, kosmetyków i żywności;
 • Zasady tworzenia kanału dystrybucji;
 • Zasady negocjowania warunków współpracy.

 

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przestrzegać zasad uczciwości, rzetelności i niezależności oraz regulować wzajemne stosunki;
 • Korzystać z organizowanych przez dystrybutorów promocji, materiałów marketingowych i szkoleń;
 • Negocjować warunki zakupu/sprzedaży.

 

 

 

 • DLACZEGO TEN KURS BĘDZIE DLA CIEBIE ODPOWIEDNI?

  Kurs w zawodzie zielarz-fitoterapeuta z uprawnieniami do wykonywania zawodu oraz do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego (zgodnie z obecnymi standardami dotyczącymi pozaaptecznego obrotu lekami OTC).

  Kurs obejmuje szereg zagadnień dotyczących pracy w gabinecie, stosowania ziół do użytku własnego oraz produkcji i sprzedaży suplementów, ziół, mieszanek ziołowych, leków ziołowych oraz otwarcia zakładu konfekcjonowania ziół. Kurs jest dostępny w wersji online lub dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach stacjornych w ramach praktyk (wskazane). Podczas zajęć stacjonarnych omawiamy dodatkowo indywidualne przypadki, odpowiadam na pytania, które najbardziej interesują słuchaczy oraz tłumaczę krok po kroku poszczególne zagadnienia wchodzący w zakres kursu zielarz-fitoterapeuta. Kurs obejmuje około 700 stron materiałów + wybrane podręczniki ziołolecznictwa, w tym m.in. "Leczenie ziołami. Kompendium fitoterapii" dr Edwarda Wawrzyniaka  (po opłaceniu kursu zostanie wysłany link do pobrania książki dr. E. Wawrzyniaka).

   

  Poszczególne działy kursu:

  I. Historia ziołolecznictwa w zarysie.

  II. Magia ziołolecznictwa.

  III. Zbieranie, suszenie i przechowywanie ziół. Zanieczyszczenia biologiczne ziół.

  IV. Postaci leków ziołowych - farmakognozja.

  V. Farmakologia.

  VI. Towaroznawstwo zielarskie.

  VII. Aktywne składniki roślinne - biochemia.

  VIII. Toksykologia ziół.

  IX. Biotechnologia roślin leczniczych.

  X. Zioła w wybranych jednostkach chorobowych.

  XI. Dietetyka i fizjologia żywienia.

  XII. Podstawy anatomii i fizjologii żywienia.

  XIII. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

  XIV. Aspekty prawne: reklamacja, wycofanie i wstrzymanie z obrotu produktu leczniczego i wyrobu medycznego.

  XV. Prawidłowe oznakowanie opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

  XVI. Sklep zielarsko-medyczny. Rejestracja zakładu konfekcjonowania ziół.

  XVII. Psychologia pracy z pacjentem.

  XVIII. Gabinet.

  XIX. Wybrane mieszanki ziołowe według medycyny chińskiej i medycyny ayurwedyjskiej.

   

  Słuchacz otrzymuje materiały w formie elektronicznej lub papierowej. Do każdego działu przewidziane są pytania kontrolne. Zaliczenie kursu następuje po napisaniu egzaminu składającego się ze 150 pytań kontrolnych - test wyboru. Należy prawidłowo odpowiedzieć na minimum 90% odpowiedzi. Pytania egzaminacyjne dostają Państwo wraz z kursem.

  Egzaminy cząstkowe należy odesłać:

  1. w wersji papierowej na adres:

  HERBAE Kinga Buczek

  ul. Tukanów 12/U18

  05-500 Piaseczno

  lub:

  2. w wersji elektronicznej na adres email:

  kontakt@kingabuczek.pl

  albo

  szkola@naturopata.edu.pl

   

  Kurs prowadzony jest we współpracy z Akademią Doskonalenia Zawodowego "Naturopata" Grzegorz Halkiew.

   

  Słuchacz  po zakończeniu kursu otrzymuje dyplom wraz z suplementem w wersji papierowej (wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez słuchacza adres lub do odbioru osobistego).

   

  Kurs prowadzi Kinga Buczek

  (praktykujący naturopata, zielarz-fitoterapeuta, promotor zdrowia, psychodietetyk, bioenergoterapeuta, instruktor pierwszej pomocy)

   

  www.kingabuczek.pl

 • TERMIN ZJAZDU STACJONARNEGO

  Miejsce prowadzenia zajęć:

  ul. Tukanów 12/U18, Piaseczno (pod Warszawą)

  lub

  ul. Dobra 4, Adamowizna (obok Grodziska Mazowieckiego). 

   

  O miejscu prowadzenia zajęć stacjonarnych słuchacz zostanie poinformowany przed planownym terminem zajęć. 

 • WSTĘP DO KURSU

  Żyjemy w czasach ogromnego postępu w wielu dziedzinach życia, w nauce, technice, medycynie. Postęp technologiczny, napędzający rozwój nauki, przyczynia się znacząco do podniesienia standardu życia, zwiększenia wydajności produkcji, rozszerzenia dostępu do wiedzy i ratowania życia ludzkiego. Paradoksalnie jednak te same osiągnięcia, które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, wykorzystywane są do zabijania i niszczenia życia ludzkiego na masową skalę, przyczyniają się do niszczenia planety, prowadząc do stopniowego spadku jakości życia ludzkiego, do chorób wyniszczających ciało fizyczne i osłabiających psychikę. Szybkie rozwiązania współczesnej medycyny, tabletki na wszelkie bolączki i niesamowite możliwości chirurgii są jednak niczym w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Obserwuje się zwiększoną zapadalność na choroby przewodu pokarmowego, alergie, zapalenia, choroby serca i krążenia, choroby związane z demencją mózgu i choroby układu nerwowego. Jest to co prawda tylko umowny podział, ponieważ jedne niedomagania nie mogą istnieć bez obecności innych blokad. Wszystko w organizmie jest spójne i nierozerwalne i tylko współczesna medycyna próbuje wciąż dzielić człowieka na fragmenty, z czym nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Wszak wszelkie przekazy starożytnych uczonych mówią o dualizmie istoty ludzkiej (połączeniu ducha z materii), a także o zachowaniu równowagi we wszystkich sferach życia, o istotnym znaczeniu etyki w życiu człowieka i wszelkich jego przejawach. Czytając księgi poświęcone tradycyjnej medycynie, wśród których na szczególną uwagę zasługują Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza (datowany na okres przed 221 r. p.n.e. i przypisywany autorstwu Huangowi Di, zwanego Żółtym Cesarzem), czy też Kanon medycyny Ibn Sina (znanego jako Awicenna) (1025 r. n.e.), odnajdujemy informacje na temat ścisłego i nierozerwalnego powiązania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachowania równowagi i harmonii między człowiekiem a otaczającą go przyrodą. Podobne spojrzenie wypracowano również w starożytnej Grecji. Podejście to przekłada się też na inne dziedziny życia, nie tylko medycynę. Joseph Needham, autor wielkiego dzieła Science and Civilisation in China (Nauka i Cywilizacja w Chinach) pisze: „Nauka w Chinach (…) nigdy nie dążyła do rozdziału nauki od etyki, jednak od kiedy w czasach rewolucji naukowej pożegnano się z arystotelesowską przyczyną sprawczą i wymazano z nauki etykę, oblicze nauki diametralnie się zmieniło i wiąże się z nią wiele zagrożeń”. Współczesne zagubienie poszanowania praw wszechświata zakłóciło ogólny porządek życia na Ziemi, w tym znacząco przyczyniło się do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.

  Postęp medycyny i technologii z jednej strony pozwolił zajrzeć do wnętrza pojedynczej komórki, z drugiej – zatracił znaczenie całości złożoności ludzkiej istoty. Pozwolił poznać ciało, zapominając o umyśle, o duchu. A tylko działając całościowo, łącząc Ciało, Umysł i Ducha – można mówić o CUDzie. Tym cudem jest życie w pełni szczęścia – tak na planie fizycznym, jak i duchowym, tak na planie ciała, jak i energii. Współczesny człowiek, utrapiony życiem, zmagający się z choroba ciała, doskonale znający znaczenie słowa stres i nie odnajdujący odpowiedzi oraz odpowiedniego dla własnego pogubienia rozwiązania w metodach medycyny akademickiej, coraz częściej kieruje swoją uwagę, swoje poszukiwania w kierunku klasycznych sposobów leczenia, w stronę medycyny naturalnej, w tym ziołolecznictwa oraz filozofii starożytnej. W taki sposób z chęci skutecznego pozbycia się własnych dolegliwości zdrowotnych, zrodziła się również moja pasja do naturalnych metod leczenia, która z czasem stała się pracą zawodową. Dzięki temu mogę łączyć pasję i pracę, jednocześnie zachowując zdrowie własne i swojej rodziny, ucząc się przy tym cały czas, co w rezultacie daje możliwości dostosowania metody terapii do zmieniających się okoliczności środowiska zewnętrznego, poziomu własnej wiedzy i indywidualnych na dany czas potrzeb. Wyzwaniem dla współczesnego zielarza jest nie tylko poznanie recept zielarskich minionych wieków, klasyfikowanych w zależności od schorzenia danego organu czy układu, ale przede wszystkim umiejętność ich właściwego wykorzystania z jednoczesnym przekazywaniem wiedzy dostosowanej do czasów współczesnych, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom wyedukowanego społeczeństwa. Obejmującej zrównoważony sposób życia, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, eliminację z ciała toksycznych substancji obecnych w glebie, żywności, wodzie i powietrzu. Jak również umiejętność odnalezienia tych wszystkich elementów na płaszczyźnie emocjonalnej człowieka. Wszak naszą rzeczywistość, nasze życie i najważniejszy jego element, czyli zdrowie kształtują myśli, słowa i czyny. Zatem wszystkim, podążającym drogą nauki w kierunku poznania sposobów właściwego postępowania w celu zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego z jednoczesnym poszanowaniem innych przejawów życia (innych ludzi, roślin, zwierząt i całej energetyki świata) życzę wytrwałości i owocnych rezultatów. Im większą społeczność stworzymy, tym więcej w tym korzyści dla innych. Im lepsze i bardziej życzliwe podejście do życia i zdrowia przekażemy dalej, tym bardziej przyjazne dla nas samych, naszych dzieci i kolejnych pokoleń środowisko do życia wykreujemy. Życzę Wam samych sukcesów w tej drodze.

  Kinga Buczek

 • Płatności

  Przed rozpoczęciem kursu Słuchacz zobowiązany jest do wypełnienia niezbędnych dokumentów oraz wniesienia opłaty za kurs  w wysokości 4900 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu lub w dwóch ratach po 2450 zł - pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem kursu, druga rata płatna do 3ciego miesiąca od rozpoczęcia kursu. 

   

  Płatność za kurs::

  Europejska Szkoła Terapii Naturalnych 

  Powszechna Kasa Oszczędności 

  Bank Polski SA kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

  54 1020 1055 0000 9302 0614 9035 

   

   

  KONTAKT ZE SZKOŁĄ:

  email: szkola@naturopata.edu.pl

  tel.: 500 110 251 Grzegorz Halkiew

   

   

  lub:

  661724553 Kinga Buczek 

zł 4 900,00Cena
bottom of page