top of page
Anatomia i fizjologia człowieka w zarysie

Anatomia i fizjologia człowieka w zarysie

„Anatomia i fizjologia człowieka w zarysie”

Autor: Kinga Buczek

 

 

ISBN: 978-83-971139-1-6

 

 

Spis treści:

WSTĘP DO ANATOMII
UKŁAD RUCHU (układ szkieletowy i układ mięśniowy)
- bierny układ ruchu
- kręgosłup
- kości czaszki
- kości
- rodzaje połączeń kości
- omówienie mechaniki wybranych stawów szkieletu człowieka
- przebudowa kości
- wzrost kości
- choroby metaboliczne kości
- histologia tkanki kostnej i chrzęstnej
- rodzaje tkanki kostnej
- czynny układ ruchu
- mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe
- budowa mięśnia szkieletowego ramienia
- praca mięśni szkieletowych
- rodzaje komórek mięśniowych
- nerwowa regulacja skurczu
- budowa mięśnia
- powstawanie komórek mięśniowych - komórki satelitarne
- przerost i reperacja mięśnia szkieletowego
- uszkodzenie mięśnia
- miologia ogólna - typy mięśni
- najczęstsze uszkodzenia mięśni
- zmęczenie mięśni
- zakwaszenie środowiska wewnętrznego mięśnia
3. UKŁAD KRĄŻENIA
- praca serca
- budowa naczyń krwionośnych
- krążenie krwi w krwiobiegu
- krew
- najczęstsze dolegliwości układu krążenia
- wyniki badań krwi
- sposoby zapobiegania chorobom układu krążenia
- pierwsza pomoc w krwawieniach i krwotokach
4. UKŁAD LIMFATYCZNY

5. UKŁAD NERWOWY
- ośrodkowy układ nerwowy
- obwodowy układ nerwowy
- komórki nerwowe i nerwy
- czynności ośrodkowego układu nerwowego
- mózg
- móżdżek i pień mózgu
- rdzeń kręgowy
- odruchy bezwarunkowe i warunkowe
- łuk odruchowy
- jak radzić sobie ze stresem
6. UKŁAD POKARMOWY
- jama ustna
- gardło i przełyk
- żołądek
- jelita
- wątroba
- trzustka
- jelito grube
- trawienie i wchłanianie
- wysiłek fizyczny a czynność układu pokarmowego
7. UKŁAD ODDECHOWY
- budowa górnych dróg oddechowych
- budowa dolnych dróg oddechowych
- wentylacja płuc
- wymiana gazowa
- wydolność fizyczna
- metody oceny pułapu tlenowego
- najczęstsze dolegliwości układu oddechowego
- do kogo udać się z chorobami układu oddechowego
- profilaktyka chorób układu oddechowego
- skutki palenia tytoniu
8. UKŁAD MOCZOWY
- proces powstawania moczu
- rola nerek w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego
- choroby układu moczowego
- profilaktyka chorób układu moczowego
9. UKŁAD DOKREWNY (HORMONALNY)
- podwzgórze
- przysadka mózgowa
- szyszynka
- tarczyca
- przytarczyce
- nadnercza
- trzustka
- gonady (jądra i jajniki)
- grasica
- komórki dokrewne
- hormony
- najczęstsze dolegliwości i choroby układu hormonalnego
10. NARZĄDY ZMYSŁÓW
- narząd węchu
- narząd smaku
- narząd dotyku
- choroby skóry
- narząd wzroku – oko
- narząd słuchu i równowagi – ucho
11. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE
- wady postawy
- urazy i choroby układu ruchu
- środki dopingujące
- jak zachować dobrą kondycję fizyczną
12. METABOLIZM
- anabolizm
- katabolizm
- mechanizmy kontrolujące przebieg przemiany materii
- odchudzanie
- podstawowa przemiana materii
- ponadpodstawowa przemiana materii
- całkowita przemiana materii
13. SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ
Bibliografia

 

 

Książka stanowi omówienie anatomii i fizjologii człowieka w zwięzłej i przystępnej formie, w sposób ilustrowany - zawiera obrazy anatomiczne. 

    zł 307,00Cena
    bottom of page