top of page
Usuń pasożyty. Leczenie i profilaktyka chorób przewlekłych.

Usuń pasożyty. Leczenie i profilaktyka chorób przewlekłych.

„Usuń pasożyty. Leczenie i profilaktyka chorób przewlekłych”

Autor: Kinga Buczek

 

 

ISBN: 978-83-971139-0-9

 

Spis treści:

Wstęp……………………………………………………………………………….....
1. Infekcje pasożytnicze……………………………………………………………..
1.1. Objawy obecności pasożytów w organizmie………………………..............
1.2. Rodzaje pasożytów……………………………………………………………..
1.2.1. Tasiemce………………………………………………………………………..
1.2.2. Toksoplazmoza………………………………………………………………..
1.2.3. Neglerioza……………………………………………………………………..
1.2.4. Przywry…………………………………………………………………………
1.2.5. Owsik ludzki……………………………………………………………………
1.2.6. Glista ludzka…………………………………………………………………..
1.2.7. Tęgoryjec dwunastnicy…………………………………………………........
1.2.8. Węgorek jelitowy……………………………………………………………...
1.2.9. Glista psia i glista kocia…………………………………………………........
1.2.10. Lamblia………………………………………………………………………..
1.2.11. Włosogłówka………………………………………………………………....
1.2.12. Nużeniec ludzki……………………………………………………………...
1.2.13. Rope warms………………………………………………………………….
1.2.14. Pasożyt emocjonalny………………………………………………….........
1.3. Metody diagnostyki………………………………………………………….....
1.3.1. Diagnostyka laboratoryjna……………………………………………..........
1.3.2. Badanie żywej kropli krwi……………………………………………….......
1.3.3. Biorezonans…………………………………………………………………...
1.3.4. Diagnostyka na podstawie wyglądu……………………………................
2. Metody usuwania pasożytów……………………………………………….......
2.1. Objawy niepożądane w terapii przeciwpasożytniczej…………..................
2.2. Wolne rodniki, antyoksydanty i detoksykacja………………………...........
2.3. Mechaniczne oczyszczanie jelit……………………………………………...
2.4. Pochłaniacze toksyn……………………………………………………………
2.5. Usuwanie przywr………………………………………………………………..

2.6. Usuwanie tasiemców…………………………………………………………..
2.7. Uniwersalna mieszanka przeciwpasożytnicza………………………..........
2.8. Schemat usuwania pasożytów metodą J. Lebiediewa……………...........
2.9. Naturalne preparaty stosowane w terapiach odrobaczających...............
2.10. Pozostałe metody odrobaczania…………………………………………...
2.11. Usuwanie nużeńca……………………………………………………………
2.12. Rezonans i biorezonans w powrocie do zdrowia…………………............
3. Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli profilaktyka chorób pasożytniczych…
3.1. Dieta wspierająca zdrowie……………………………………………………
3.2. Co nas truje?……………………………………………………………………
3.3. Preparaty uzupełniające kurację……………………………………………..
3.4. Dbajmy o czystość otoczenia…………………………………………………..
3.5. Dbajmy o emocje………………………………………………………………..
3.6. Ćwiczenia podnoszące poziom energii……………………………………..
Kilka słów na zakończenie…………………………………………………………….
Bibliografia……………………………………………………………………………

 

 

WSTĘP

„Choroby pasożytnicze są z nami od zawsze. W czasach wysokiego poziomu higieny problem ten przybiera na sile, a drobnoustroje chorobotwórcze infekują organizm człowieka z dużym nasileniem, prowadząc do licznych dolegliwości i chorób przewlekłych. Istotnym jest zatem poznanie oraz zrozumienie mechanizmów tworzenia się tych chorób oraz wdrożenie skutecznych sposobów doprowadzania organizmu do homeostazy. Istnieje wiele czynników, które wpływają na nasze samopoczucie, wywołując określone stany w naszym ciele fizycznym. Są nimi między innymi promieniowanie miejsca, w którym żyjemy, tryb życia, jaki prowadzimy, ludzie, którymi się otaczamy, żywność i woda, które
spożywamy, myśli, emocje i słowa, które wysyłamy oraz jasno sprecyzowane cele życiowe i marzenia. Wszystkie one są częścią składową zrównoważonego trybu życia, a zachwianie któregokolwiek z nich prowadzić może do osłabienia i dalszych problemów zdrowotnych. Niestety nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz organizm jest skomplikowaną machiną wielu części składowych, trwale ze sobą połączonych, wzajemnie się wspierających i uzupełniających, do których niewątpliwie zaliczyć należy niewidzialny świat organizmów żywych, znajdujący się w każdym z nas. Wśród tych organizmów “zaszczytne” miejsce zajmują pasożyty. Obecne są one wszędzie: znajdują się w mięsie, warzywach, owocach, w glebie, w wodzie i w powietrzu. Osiadają na pluszowych zabawkach, meblach i naczyniach. Zarażeniu sprzyja bliski kontakt z innymi osobami, korzystanie z tych samych przedmiotów codziennego użytku, ręczników, pościeli. Źródłem pasożytów są również zwierzęta domowe. Patogeny te kiełkują w naszej krwi, w limfie, w tkankach mózgu i w wątrobie, w nerkach i innych organach, na skórze. Część z nich z łatwością pokonuje barierę łożyska, zatruwając organizm nienarodzonego jeszcze dziecka. Wszystkie pasożyty bardzo szybko rozmnażają się i pożerają te
substancje odżywcze, które należą się nam, jednocześnie blokując pracę poszczególnych organów. A zasiedlaniu i inwazji sprzyjają określone stany emocjonalne, którym ulegamy. Osłabiony i pozbawiony energii organizm stwarza idealne warunki do inwazji drobnoustrojów chorobotwórczych. Te z kolei stają się bodźcem zapalnym wielu powszechnie występujących chorób. Chorobę powinniśmy zatem traktować jako szansę na przemyślenie tego, jak żyjemy, dokąd idziemy, czym wypełniamy swój czas, jak budujemy relację z otaczającymi nas ludźmi, jak odnosimy się do panujących
w świecie zasad zdrowego postępowania. Z chorobą nie powinniśmy walczyć, jest przecież następstwem naszego trybu życia, jest częścią nas samych. Zatem właściwym postępowaniem wydaje się zaakceptowanie jej i sukcesywne wprowadzanie zmian do codziennego funkcjonowania, z uwzględnieniem dbałości o środowisko wewnętrzne
organizmu. Pomocne będą terapie oczyszczające, które prezentuję w tej książce. Znaleźć tu można charakterystykę poszczególnych patogenów, sposoby ich diagnozowania, skuteczne terapie wspomagające ich usuwanie oraz część dotyczącą profilaktyki, czyli zapobiegania zarówno wnikaniu pasożytów, jak również rozprzestrzenianiu się ich po naszym ciele. Opisane praktyki powinny być stałym programem dnia codziennego. Jedyną słuszną drogą postępowania wydaje się zatem zrównoważony tryb życia, czyli szeroko rozumiana profilaktyka obejmująca dbanie o środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizmu, przy jednoczesnym troszczeniu się o emocjonalną sferę życia. Wszystko powinno być
spójne i nierozerwalne. Potwierdzeniem tego niech będą słowa Huang Di, legendarnego Żółtego Cesarza, zawarte w najstarszym w dziejach ludzkości klasycznym dziele medycznym, Kanonie Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza:
Zdrowie i dobrostan może osiągnąć tylko ten, kto zachowuje ześrodkowany umysł, wystrzega się marnotrawienia energii, dba o nieustanny, swobodny przepływ qi i krwi, utrzymuje harmonijną równowagę yin i yang, dostosowuje się do zmieniających się pór roku i makrokosmicznych wpływów oraz odżywia się tak, by zapobiegać chorobom. Oto droga
do długiego i szczęśliwego życia.
Odrobaczenie może być jednym z pierwszych kroków ku zdrowiu. Dodatkowo należy poczynić szereg zmian w sposobie funkcjonowania, myślenia, odżywiania, aby zabezpieczyć organizm przed ponowną inwazją i cieszyć się zdrowiem i szczęściem każdego dnia. Opisane kuracje skuteczne są na wszystkie rodzaje pasożytów. Należy jednak pamiętać, że nie odkryto jeszcze tak skutecznej metody, która działałaby natychmiastowo. Choroba potrafi tworzyć się latami i trzeba dać jej czas na opuszczenie naszego życia. Nagrodą za poniesiony trud będzie podwyższenie poziomu energii, przespane noce, ograniczenie problemów wychowawczych u dzieci, większa odporność na czynniki środowiska zewnętrznego i na stres, dużo lepsza wydajność fizyczna i intelektualna, lepsza pamięć, koncentracja… lepsze samopoczucie i odnalezienie radości z życia. „

    zł 67,00Cena
    bottom of page