top of page

Karta informacyjna

Przed konsultacją proszę wypełnić kartę informacyjną. Zawiera ona szereg pytań dotyczących aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób, przyjmowanych leków, preferowanej formy terapii, dotychczasowych form wpierania zdrowia itd. Informacje te są niezbędne do właściwej oceny stanu zdrowia, przygotowania dokładnego planu terapii na kolejne miesiące i wykluczenia interakcji między przyjmowanymi lekami a zalecaną terapią. 

Karta informacyjna

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page